# قلم_ارادت

به میمنت و مبارکی...

خواهم که مرا به ذکر یارب بخشی                                             یک عمر گناه را به امشب بخشی دارم قسمی که ضامن رحمت توست                                             خواهم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید