# احادیث_قدسی

حدیث عشق 1

قال الله عزّوجلّ :همانا علی امام پرهیزکاران و رهبر روسفیدان پاک و پادشاه مؤمنان است.                                                     (امالی شیخ صدوق 352)
/ 3 نظر / 11 بازدید