عبرت در آفرینش در کلام حق تعالی - آیه 164 سوره مبارکه بقره

قال الله تعالی:

در آفرینش آسمان ها و زمین، در آمد و شد شب و روز ،در کشتی هایی که در دریا می روند و مایه ی سود مردمند، در بارانی که خدا از آسمان فرو می فرستد تا زمین مرده را بدانزنده سازد و جنبندگان را در آن پراکنده کند، و در حرکت بادها و ابرهای مسخّر میان زمین و آسمان برای خردمندانی که می یابند عبرت هاست.

بقره-164

/ 0 نظر / 11 بازدید