جمجمه سرد!!!

در زمان خلافت عثمان ، شخصی کاسه سر کافری را که سالها قبل مرده بود، از قبرستان برگرفت و نزد عثمان آمد و گفت : ((اگر کافر می سوزد، پس چرا این کاسه سر، نسوخته و حتی گرم و داغ نیست ؟)).
عثمان از جواب ، درماند، به حضور علی (ع ) فرستاد، علی (ع ) حاضر شد، عثمان به سؤ ال کننده گفت : ((سؤ الت را بازگو)).
او سؤ ال خود را تکرار کرد، علی (ع ) دستور داد یک قطعه سنگ چخماق آوردند، فرمود: این سنگ در ظاهر سرد است ، ولی در درون آتش دارد که اگر این سنگ را به سنگی بزنیم ، از آن آتش بیرون می جهد، جمجمه کافر نیز در درون آتش دارد.
در این هنگام عثمان گفت :((اگر علی نبود عثمان هلاک می شد)).

/ 0 نظر / 8 بازدید