تأثیر آیات وحی ...

رسول اکرم (ص ) در مجلسی آیه 7 و 8 سوره زلزال را خواند:آیات
" فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره - و من یعمل مثقال ذرة شراً یره "
((پس هر آن کس که اندکی کار نیک یا بد کند، آن را می بیند))
یک نفر عرب بادیه نشین ، سخت تحت تأ ثیر قرار گرفت و عرض کرد: ای رسول خدا ((مثقال ذره ؟!)) (یعنی حتی یک ذره عمل فراموش نمی شود؟)
پیامبر (ص ) فرمود: آری .
بادیه نشین فریاد برآورد: و اسواتاه (وای بر من در مورد آشکار شدن بدی ) و گریه می کرد.
رسول خدا (ص ) وقتی حال او را دید، فرمود این بادیه نشین کسی است که دلش از ایمان ، خبر می دهد و آمیخته با ایمان است .

/ 1 نظر / 7 بازدید
ایمان

خوشا به حال آن بادیه نشین خدایا ما را به حسین ع ببخش