هدف داری تربیت-تربیت در نهج البلاغه

قال علی علیه السلام:

و اعلموا عباد الله انه لم یخلقکم عبثا و لم یرسلکم (یترککم) هملا...اوصیکم عباد الله بتقوی الله فانها الزمام و القوام .

(ای بندگان خدا آگاه باشید! خداوند شما را بی هدف و بیهوده نیافریده است و سرگردان و بدون سرپرست نگذاشت. ای بندگان خدا! شما را به تقوی و خویشتن داری سفارش میکنم که زمام عبادتها و قوام زندگی سعادتمندانه به تقوی بستگی دارد.

آنگاه به رفاه زدگان شکم بارهی هدف گم کرده میتازد و می فرمایند:
فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه، همها علفها.

 آیا عبث و بیهوده آفریده شدهام، همانند حیوان پرواری که تمام همت او علف و چریدن و خوردن است؟

قال علی علیه السلام:

و ان المال و البنین حرث الدنیا و العمل الصالح حرث الاخره و قد یجمعهما الله تعالی لاقوام.
و ثروت و اموال و فرزندان بهره و کشت این جهانند و عمل صالح و نیک، زراعت و بهره آخرت، و گاهی خداوند این هر دو را به افراد می بخشد.

______________________________________

معجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه

/ 0 نظر / 11 بازدید