انواع دوست (طنز)

انواع دوست:

                1)زنبوری (آدم رو با زبونش نیش می زنه)

                2)کنه ای (اینم که واضحه یعنی چی)

                3)خرسی (نادان)

                4)عنکبوتی (کسی میگن که برای دوستش دام پهن می کنه)

                5)شکمی (خیلی معلومه)

                6)مورچه ای (فقط به فکر خودشه)

                7)بوقلمونی ( دوست دو رو)

                8)ملخی (بی رحم)

                9)بلبلی (صدای خوبی داره)

               10)پروانه ای (مثل پروانه دورت می چرخه)

/ 0 نظر / 7 بازدید