دو شرط اساسی برای ظهور حجت بن الحسن

وجود یاران کارآمد:

وجود رهبر، هرچند بسیار آگاه و کارآمد باشد، به تنهایی کافی نیست؛ زیرا باید کسانی باشند که دستورها و اهداف آن رهبر را اجرا کنند و به عرصه عمل آورند. بنابراین برای این که قیام ثمر بخش باشد، باید افرادی باشند که اوامر امام زمان‌(عج) را دقیقا و همانگونه که امام می‌خواهد انجام دهند؛ یعنی افرادی عالم و آگاه و در عین حال اهل تقوا و اخلاص باشند تا از موقعیت خود سوء استفاده ننمایند؛ فداکار و جان‌نثار، اهل مبارزه و مقاومت باشند و از هیچ چیز در راه اطاعت از امام دریغ نکنند و با تمام وجود، در خدمت امام باشند و خود را وقف او نمایند.

آمادگی مردمی:

اگر رهبر و افرادی فرمان بر باشند، اما توده مردم آنها را نپذیرند و حاکمیت آنها را قبول نکنند، باز قیام و حرکت اثری نخواهد داشت. بنابراین شرط دیگر ظهور این است که مردم واقعا طالب حکومت مهدوی باشند و تن به عدالت دهند و برای اجرای عدالت و اسلام و دین از چیزی دریغ نکنند و عدالت را فقط زمانی که به نفع آنهاست نخواهند، بلکه ارزش عدالت و دین را بفهند و برای برقراری عدالت و معنویت سرمایه‌گذاری نمایند. این وقتی اتفاق می‌افتد که مردم اولا، بفهمند تنها راه نجاتشان برقراری معنویت  و عدالت است و ثانیا، به این علم و فهم خود عمل کنند ؛ یعنی عملا برای آن اقدام نمایند. البته عواملی وجود دارد که این علم را تسریع می‌کند؛ مثل وجود وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های جهانی که می تواند پرده از چهره مدعیان دروغین حقوق بشر، مبارزه به تروریسم، مبارزه برای امنیت و غیره بردارد و مردم زودتر بفهمند که اینان توان به سعادت رساندن انسان را ندارند و بلکه آنها را گمراه می‌کنند و باید سراغ راه دیگری بروند. از طرفی دیگر، به این نتیجه برسند که با سیاست‌کاری و باندبازی و فامیل گرایی و رشوه و صد عامل دیگر نمی توان کشور و جامعه‌ای سالم داشت و به سعادت رسید؛ بلکه تنها راه، اجرای عدالت است.

/ 0 نظر / 10 بازدید