نشانه های کامل شدن دین یک مسلمان از بیان شریف امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام می فرمایند که امام سجاد علیه السلام فرمود:

 

همانا شناختن اینکه دین مسلمان به کمال رسیده است به چند امر است:

1) ترک سخن گفتن در امور بیهوده

2) کم جدال نمودن

3)بردباری

4) شکیبایی و خوش خلقی

 

جهادالنفس وسائل الشیعه، حدیث 43

/ 0 نظر / 9 بازدید