الغاشیه

وبگاه جامع فرهنگی مذهبی

آیینه شدند...

آیینه شدند و تابناک افتادند                                     مانند سپیده، سینه چاک افتادنددر پیش نگاه مهربان خورشید                                     هفتاد و دو آسمان به خاک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
6 پست